Betlémská odysea

4.10.2014

video mapping

Betlémská kaple v Praze ožila slavnostní premiérou světelné a hudební projekce u příležitosti 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. Unikátní multimediální projekt autorky Dr. Zdeňky Čechové s hudebním doprovodem Miroslava Vobořila byl realizován ve spolupráci se studenty ČVUT a pod záštitou Hl. Města Prahy.
Celý projet je vytvořen podle historických pramenů a rozdělen na části:
I. MISTR JAN HUS — KAZATEL A REKTOR
II.HUSITSTVÍ — KACÍŘ A MUČEDNÍK
III. NÁRODNÍ PAMÁTNÍKY
IV. SVĚTOVÉ REMINISCECE
V. PRAŽSKÉ UNIVERZITY