ILCO

ILCO je pacientská organizace sdružující lidi se stomií (onemocnění střevního traktu). Smyslem je poradenská činnost a informace ke zkvalitnění života, aby i stomici s tímto nepříjemným postižením mohli žít „Život bez omezení“

20 let FIT ILCO