Karlínské masopusty

Dernisᾞ výstavy KARLÍNSKÉ MASOPUSTY

Dernisើ výstavy KARLÍNSKÉ MASOPUSTY

KARLÍNSKÉ MASOPUSTY

14.3. 2016

v Bílé galerii v budově Úřadu MČ Prahy 8 se konala Dernisáž výstavy fotografa Ivana Navrátilíka na téma Karlínské masopusty. Velké poděkování patří Odboru kultury, sportu, mládeže a památkové péče Městské části Prahy 8, která také podpořila CID – Centrum integrace dětí a mládeže, z.s. v rámci 25. výročí její činnosti.