Komunitní centrum Karlín

Na hudebním odpoledni 14.června 2017 v konferenčním sále hotelu Alwyn jste se mohli seznámit s programem a aktivitami Komunitního centra Karlín na které Vás pozvali VOLONTÉ CZECH, o.p.s. a Centrum integrace dětí a mládeže, z.s.

Na programu bylo:

Petra Vlková – jazzová princezna
vystoupení dětí ze ZŠ Petra Strozziho Praha 8
malé harfistky paní prof. MgA. Hedviky Mousa Bacha
výstava dětských prací – malba na plátně