Ostøe sledovaný film

  • Camera: Canon EOS 60D
  • Caption: komponovaný veèer 50. výroèí vzniku oscarového filmu Ostøe sledované vlaky IMG_4456
  • ISO: 2000
  • Shutter speed: 1/60s
  • Title: Ostøe sledovaný film