Taizé

1.1.2015

Komunita Taizé připravila Evropské setkání mladých na pozvání církví zastoupených v Praze a ve spolupráci s různými křesťanskými společenstvími včetně obyvatel Prahy. Během setkání proběhne nespočet workshopů a samozřejmě nemohou chybět modlitby, které probíhají na několika místech Prahy. Účastníci tohoto setkání jsou z celé Evropy, ale i z jiných kontinentů. Fotografie jsou z večera v PVA EXPO PRAHA Letňany.

Taizé — CESTY DŮVĚRY postřehy ze setkání mladých polských poutníků

„Každé Taizé je pro nás mimořádným zážitkem. Stejně jako na minulých setkání v jiných zemích se nám líbilo i v Praze. Společná modlitba v hale měla úžasnou atmosférou, vedla k úvahám o životě a víře a ve spojení křesťanů z celého světa. Tématem setkání „BÝT SOLÍ ZEMĚ“ bylo hledat mír v nás a ve světě. Setkání nám dala příležitost se nejen modlit, ale také poznat českou kulturu i jiných evropských zemí. Mohli jsme také navštívit krásné město Prahu. Významným dnem byl 31. prosinec, kdy jsme slavili svátek národů, společně se modlili a hráli spolu i s účastníky jiných zemí.“

Taize – PIELGRZYMKA ZAUFANIA relacja modych pielgrzymow z Polski

„Każde Taize to dla nas niezwykłe przeżycie. Podobnie bylo w Pradze. Wspolne modlitwy na halach mialy niesamowity klimat, sprzyjaly refleksji nad zyciem i wiara i laczyly chrzescijan z calego swiata. Tematem przewodnim spotkania bylo Byc sola ziemi oraz poszukiwanie pokoju w sobie i na swiecie. Spotkania daly nam mozliwosc nie tylko modlitwy ale i poznania kultury czeskiej oraz innych narodow europejskich. Moglysmy takze zwiedzic piekne miasto jakim jest Praga. Wyjatkowym dniem byl 31 grudnia kiedy obchodzilismy Swieto Narodow modlac sie i bawiac razem z czlonkami innych krajow.“

Taizé – TRAVEL TRUST relation of young Polish pilgrims from the meeting

„Each Taize is an amazing experience for us. The same was in Prague. Common prayer in halls had amazing atmosphere, conducive to reflection about life and faith and united Christians from around the world. Main theme of the meeting was ,,the salt of the earth,, and how to search peace in ourselves and in the world. Daily meetings gave us the opportunity to not only pray but also the knowledge of Czech culture and other European nations. We could also visit the beautiful city that is Prague. The uniquely date was 31 of December when we celebrated the Feast of Nations, praying and playing together with members of other countries.“