Vánoční jarmark

Vánoční jarmark chráněných dílen

Odbor kultury Městské části Praha 8 pořádal 4.prosince 2017 v „Bílém domě“ vánoční jarmark chráněných dílen , kde se představili svými výrobky neziskovky z Prahy 8.