CZECH PRESS PHOTO

  • Camera: Canon EOS 600D
  • Caption: pøedpremiérové otevøení jubilejního 20.roèníku Czech Press Photo 2014
  • ISO: 800
  • Shutter speed: 1/125s
  • Title: CZECH PRESS PHOTO