Vánoèní projížïka Prahou

  • Camera: Canon EOS 600D
  • Caption: Vánoèní projížïka Prahou je tradièní pøedvánoèní akcí, kterou pro seniory již 23 rok poøádá obèanské sdružení Život 90. IMG_1087_hdr.jpg
  • ISO: 100
  • Shutter speed: 1/640s
  • Title: Vánoèní projížïka Prahou