Komunitní centrum Karlín – podzimní setkání

Na hudebním odpoledni 25.října 2017 v konferenčním sále hotelu Alwyn jste se mohli

seznámit s programem a aktivitami Komunitního centra Karlín, které pořádalo

VOLONTÉ CZECH, o.p.s. a Centrum integrace dětí a mládeže, z.s.

Na programu bylo seznámení s aktivitami komunitního centra. Jako hosté vystoupily

malé harfistky, následovalo taneční vystoupení v podání mladých gymnastek a byly

také zhodnoceny vystavované dětské obrázky. Program uzavřel jazz a swingový zpěv.