CID 25+1

Benefiční koncert CID „a rok poté…“

24.11.2016 HDK – Club Theatro

Program dětí pro hosty a hostů pro děti k 26. výročí narození CID v Hudebním divadle Karlín, Music clubu Theatro, se vydařil. Benefiční koncert s pomocí malého andílka s citem moderoval Libor von Baselides, který také představil svou novou knihu. Adventní atmosféru příjemně naladily malé harfistky Eva, Ema, Tereza a slečna Nikola paní prof. MgA. Hedviky Mousa Bacha ze ZŠ Lounských Praha 4. Temperamentní vystoupení dětí ze ZŠ Petra Strozziho z Prahy 8 s doprovodem kytary paní učitelky Mgr. Lyvie Slezákové se líbilo všem. Odměnou účinkujícím dětem byla pohádka Michala Čagánka (četba – Vojta Řehák) a jeho zpěv. CID také poděkoval a ocenil pomoc a podporu partnerů a dlouhodobých spolupracovníků, které si velmi váží.

Večer ukončil VIP host Bohdan Mikolášek, který s vlastním komentářem zahrál a zazpíval oblíbené písně z své vlastní tvorby ( Ráno bylo bílé, Dům kde bydlí láska ad. ) a Ticho (inspirováno smrtí Jana Palacha).

Program dotvářely vystavené intuitivní olejomalby Ludmily Krestešové, fotografie Ivana Navrátilíka, ukázky dětských prací i aktivit a  fotodokumentace CID.

K úspěšnosti akce přispěla pomoc dobrovolníků a praktikantů a hojná účast.

Tisková zpráva Centra integrace dětí a mládeže, z.s.

  • Camera: Canon EOS 60D
  • Caption: a rok poté… IMG_8919
  • ISO: 1000
  • Shutter speed: 1/100s
  • Title: Benefièní koncert CID “ a rok poté…“