společnost Parkinson

Společnost Parkinson je humanitární a nezisková organizace s celostátní působností. Společnost vydává časopis, organizuje rekondiční pobyty, cvičení, přednášky, a poskytuje zázemí jednotlivým klubům.