Život 90, o.s.

Občanské sdružení Život 90

Poslání sdružení „Jsme tu proto, abychom prohlubovali kvalitu života celé společnosti tím, že přispějeme svou humanitární činností k řešení specifických problémů seniorů, umožnili jim aktivně a smysluplně žít v jejich vlastním domově tak dlouho, jak je to jen možné a abychom jim svými aktivitami pomohli překonat osamění podzimu života tak, aby i jejich stáří plynulo důstojně“.

  • Camera: Canon EOS 600D
  • Caption: Vánoèní projížïka Prahou je tradièní pøedvánoèní akcí, kterou pro seniory již 23 rok poøádá obèanské sdružení Život 90. IMG_1076_panorama.jpg
  • ISO: 100
  • Shutter speed: 1/160s
  • Title: Vánoèní projížïka Prahou